logo

 


Fokus på

En god investering - læs mere...

Få prof. rådgivning - læs mere...

Billigt til Berlin - læs mere...

Projektejendomme - læs mere...

Værd at vide

Bolighandel i Tyskland er ikke som i Danmark. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger i forbindelse med boligkøbet.

Altbau, plattenbau og Neubau
I boligannoncerne optræder ord som Altbau, Plattenbau og Neubau. Dette er betegnelser for byggeperioden.
Neubau er nyere huse fra 80'erne og frem.
Plattenbau er typiske betonhuse fra 50'erne og frem til slutningen af 70'erne.
Altbau er den ”gamle stil” bygget i perioden før 2. verdenskrig.

Boligens størrelse
En tysk lejlighed på 70 kvm. vil være større end en dansk lejlighed med samme mål.
Dette skyldes at de tyske lejligheders kvm. mål angives som lejlighedens INDRE mål. Dvs. ydre vægge, trappeopgang etc. medtages ikke.

El, varme og gas
Ligesom i Danmark opvarmes lejlighederne med fjernvarme eller med gas. Priserne er generelt lavere end i Danmark.
Varme og vand opkræves som regel via et a conto beløb via ejeforeningen.
Elektricitet og gas opkræves særskilt via måler.

Fællesudgifter til ejerforening
Ligesom i Danmark betales der et månedligt beløb til ejerforeningen kaldet ”Hausgeld” eller ”Wohngeld”.
Fællesudgifterne går til eksempelvis renovation, vicevært og vedligeholdelse af ejendommen. I fællesudgifterne inkluderes normalt også a conto bidrag til varme og vand.

Grundskat
I Tyskland betales en grundskat. Beløbets størrelse varierer, men ligger typisk på ca. 1.000 kr./år for en toværelses og ca. 1.500 kr./år for en treværelses.

Må udlændinge eje fast bolig i Tyskland?
I modsætning til i Danmark må alle eje fast ejendom i Berlin. Du skal dog huske at oplyse et ejerskab til SKAT i Danmark.

Selve handlen
En købsaftale i Tyskland skal oprettes og underskrives hos en offentlig notar.
Forinden modtager køber og sælger kontrakten til gennemlæsning. Notaren sørger for, at formalia om ejendommens overdragelse til køber og betaling af købsprisen bliver overholdt. Almindeligvis indbetales hele købsprisen på notarens klientkonto. Han frigiver så beløbet til sælger, når han har sikret sig, at overdragelsen har fundet sted i henhold til kontraktens bestemmelser.
Husk at notaren ikke er ”købers mand”. Køber modtager således ikke rådgivning fra notaren. Der er dog notarens pligt at begge parter har forstået kontraktens indhold.
Ved underskrivelse af kontrakten vil notaren læse alle relevante papirer op for køber. Det er et lovkrav, at køber kan forstå og godkende det oplæste. Derfor kan en dansktalende tolk komme på tale (betales af køber), såfremt det skønnes at købers tyskkundskaber er utilstrækkelige.

Skat ved salg af ejendom
Sælger man sin ejendom inden for de første 10 år, påløber der i Tyskland en form for kapitalgevinstskat. Efter 10 år er en avance skattefri.
Bemærk at du som dansk køber er forpligtet til at oplyse de danske skattemyndigheder, at du ejer en ejendom i Tyskland.

Tilstandsrapport og andre oplysninger
I Tyskland er eksempelvis tilstandsrapporter, energimærker eller ejerskifteforsikringer ikke lovpligtige, hvorfor du ikke vil få dem præsenteret ved en bolighandel.
Det er heller ikke normalt at indhente oplysninger hos kommunen om f.eks. lokalplaner og BBR-meddelelse.
Ønskes oplysning om den offentlige ejendomsvurdering, skal der spørges til denne, da heller ikke denne gives automatisk.

Tysk ejendomsmægler kontra dansktalende ejendomsformidler?
Om man vælger det ene eller anden afhænger af dit kendskab til Tyskland, sproget, almindelig praksis etc.
I modsætning til danske mæglere tjener tyske deres penge ved at kræve sig betalt for at skabe kontakt mellem sælger og køber. Andre serviceydelser er ikke en del af mæglerens opgaver.
Er man derfor lidt usikker på proceduren, sproget etc, kan de efterhånden mange danske mæglere med speciale i Berlin være et godt alternativ.
Vær dog opmærksom på at danske mæglere fortrinsvis sælger projektejendomme som er istandsatte, men også dyrere.
Ønskes de helt billige lejligheder findes disse kun gennem tyske mæglere.

Udlejning
I tyskland er det meget almindeligt at leje en bolig, hvorfor lejeren er godt sikret rent lovmæssigt.
Ligesom i Danmark er der loft over huslejen, ligesom det er meget vanskelligt at opsige en lejer. 
(Nogle ejerforeningers administrationsselskaber kan hjælpe med udlejningen. De vil så opkræve huslejen mod et mindre gebyr). 

Mange danskere vælger i stedet at leje deres lejlighed ud som en møbleret ferielejlighed. Herved beholder man råderetten over lejligheden og undgår at komme i konflikt med lejeloven.
Her på BoligiBerlin kan du gratis leje din lejlighed ud.

Hvor er køkkenet?
Køber du en lejligehed i Berlin, er det ikke sikkert at køkkenet følger med (selvom det vises på billederne). I Tyskland betragtes et køkken som et møbel og derfor tager man det ofte med sig.
Spørg derfor mægler om køkkenet følger med lejligheden.

BoligiBerlin.dk | Annoncer | Privacy Policy | ©2006-2007 attrup.dk